.38 Special - .357 Magnum - .44 Magnum - .454 Casull - .500 S&W


Last Update: 17 Februar, 2019 7:19 PM

Order
.38 Special
50 Stk.
150 Stk.
1'000 Stk.
1'200 Stk.
12576

Fiocchi 110gr Black Mamba,
360m/s
32.-
**

**

**
32806
Magtech 125gr FMC Flat 'Q', 286m/s
24.-
**

480.- 460.-

**
26413
Geco 148gr Lead WC (Wadcutter), 236m/s
27.-
**
540.- 490.-
**
24129
Magtech 148gr Lead WC (Wadcutter), 216m/s
22.-
**
440.- 370.-
**
27338
Sellier & Bellot 158gr FMJRN, 271m/s
22.80
**
456.- 426.-
**
2846
Sellier & Bellot 158gr TFMJ NONTOX, 266m/s
25.-
**
500.- 470.-
**
5256

Fiocchi 158gr SJSP,
288m/s
32.-
**
640.- 600.-
**

Order
.357 Magnum
50 Stk.
500 Stk.
1'000 Stk.
10019

Fiocchi 110gr Black Mamba,
520m/s
41.-
**

**

23036
Fiocchi 110gr FMJFN, 428m/s
32.-
**
640.- 600.-
12568
Magtech 125gr FMC Flat 'Q', 428m/s
24.-
**

480.- 460.-

12569
Magtech 158gr FMJ Flat, 376m/s
27.-
**
540.- 500.-
13547
Fiocchi 142gr FMJTC, 460m/s
29.-
**
580.- 560.-
36299
Sellier & Bellot 158gr FMJFP NONTOX, 385m/s
28.-
**
560.- 530.-
27339
Sellier & Bellot 158gr FMJFP, 385m/s
22.80
**
456.- 426.-

Order
.44 Magnum
50 Stk.
250 Stk.
1'000 Stk.
23152
Geco 230gr FMJ Flat
43.-
215.-

860.- 820.-

3797
Partizan 240gr FMJ Flat, 470m/s
34.-
170.- 160.-

720.- 640.-

4948
Magtech 240gr FMJ Flat, 360m/s
32.-
160.- 150.-

640.- 600.-


Order
.454 Casull
20 Stk.
100 Stk.
200 Stk.
13234
Magtech 260gr FMJFP, 450m/s
29.-
145.- 140.-
290.- 270.-

Order
.500 S&W
20 Stk.
100 Stk.
200 Stk.
29829
Magtech 325gr FMJ Flat, 549m/s

33.-

165.- 160.-

330.- 310.-